Valné zhromaždenie 2019

Od 15. – 17. marca sa v Žiline u saleziánov konalo 15. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Zúčastnilo sa ho 35 animátorov a predsedov stredísk z celého Slovenska. Jeho obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roku a vytýčenie nových cieľov do budúcnosti. Veľmi zaujímavé bolo predstavenie práce každého strediska formou prezentácie. Vzdelávací workschop viedol Rastislav Behúň SDB, ktorý pútavým spôsobom predstavil vývinové stupne dieťaťa a jednotlivé druhy stretiek. Mladí ľudia, ktorí sú zapálení pre prácu s deťmi a mládežou, načerpali mnoho skúseností a odhodlania do ďalšieho roku. Nechýbali hry, súťaže a športové aktivity. Za všetko sme vzdávali vďaku Pánu Bohu v modlitbách, krížovej ceste a pri svätých omšiach.