Trio

Žiačky siedmeho ročníka objavovali 3 dôležité oblasti života človeka – vzťah k sebe, k iným ľuďom a k Bohu. Spoznali životný príbeh Angelici Tiraboschi, ktorá dokázala objaviť farebnosť a krásu života. Vyrobili si obrázky s jej fotografiou a myšlienkou. Uvažovali nad jej slovami: „Nemôžeme zmeniť smer vetra, ale môžeme nastaviť plachty tak, aby sme dosiahli svoj cieľ.“