ROZPRÁVKOVÁ NOC

Deti v Bobrove prostredníctvom rôznych aktivít nahliadli do rozprávkového sveta H.Ch.Andersena. Rozvíjali pri tom spoluprácu, tvorivosť a priateľstvo.