Rodinné popoludnie

V Kline sa začiatkom marca uskutočnilo rodinné popoludnie, na ktorom sa zabávali rodičia i deti.