STRETKÁ V ZUBROHLAVE

Počas nodamských stretiek si deti mohli vyskúšať tieto aktivity: vyrábanie adventných vencov, vyrábanie Betlehemov, sánkovačku, skladanie origamov, rôzne hry, maľovanie na sklo, maľovanie na tvár a rôzne ďalšie milé aktivity… 🙂