STRETKÁ V BOBROVE

Počas nodamských stretiek si deti  vyrobili adventné vence,  vianočné pozdravy a zašportovali si… 🙂