Karnevalové stretko

Stretko s témou Karneval začalo tradične modlitbou a vyfarbením ďalšieho lístka zo stromu, ktorý nám počas stretnutí rastie a kvitne do krásy. Čakali nás milé tanečné úlohy, kresenie na balóniky, prskavky a eRkotance. Poriadne sme sa pred jarnými prázdninami, a samozrejme, pred začatím pôstu odreagovali a vybláznili.