Týždeň v prírode

Koniec leta mali možnosť animátori z Holíča stráviť v prírode, na chate v Papradne (27.08 – 01.09.2018). Cieľom podujatia bolo načerpať novú motiváciu a podnety pri práci s deťmi, utužiť priateľské vzťahy v kolektíve a zároveň si trocha aj zašportovať.