Najvzácnejší dar

Dievčatá 8. ročníka spoločne objavovali tajomstvo daru. Počas víkendovky zistili, že najvzácnejším darom, ktorý nám bol daný je dar života.