Medugorje

Na prelome júla a augusta (30.07. – 07.08. 2018) sme mali možnosť zúčastniť sa medzinárodného festivalu mladých – Mladifest v Medugorje (Bosna a Hercegovina). K mladým z Holíča sa pripojili aj traja členovia NODAMu z iných stredísk (Klin, Zubrohlava). Spolu sme vytvorili pekné spoločenstvo a pripojili sme sa tak k ostatným národom z celého sveta, reprezentujúc našu krajinu, Slovensko.