HĽADANIE ZMYSLU VIANOC

Počas jasličkovej akadémie hľadali tri deti zmysel Vianoc. Pred očami sa im odohrával príbeh narodenia Ježiša na tento svet. Nakoniec objavili, že zmyslom Vianoc je,  „Láska“ prišla na svet a my ju máme nielen prijímať, ale aj odovzdávať druhým.