GPS do Betlehema

Deti a mladí zahrali vianočný príbeh, na čo sa pripravovali už niekoľko týždňov vopred. Prostredníctvom viacerých nácvikov rozvíjali vzájomné vzťahy, spoluprácu aj vedomie zodpovednosti za spoločné dielo.