Cesta do Betlehema

Počas decembrových stretiek sme sa stretali s našimi malými nodamákmi a učili sme sa vianočné básničky a pesničky. Chystali sme oblečenie pre našich malých hercov, potrebné kulisy a dekorácie. Všetko vyvrcholilo 25.12. 2018. Kostol v Beckove zaplnili rodičia, príbuzní a všetci čo chceli potešiť svoje srdcia vianočnou poéziou v podaní našich malých nodamákov. Na úvod zaspieval niekoľko kolied beckovský zbor a potom prišiel rad na nás. Zazneli úvodné vianočné piesne, vystúpenie anjelov, scénka v podaní pastierikov. Dramatizácia vianočného príbehu pokračovala v podaní sv. Rodiny,  básne zarecitovali naši rozkošní anjelíci. Nakoniec sa všetkým prihovoril archanjel Gabriel a odovzdal  malého Ježiška p. Egidovi, správcovi farnosti. Páter Egid ukončil celé vystúpenie krátkym príhovorom ku všetkým prítomným. Všetci sme sa po zaspievaní piesne Tichá noc  rozchádzali s úsmevom na perách, pretože to bolo všetko naozaj veľmi pekné.