Brány môjho srdca

Brány oddeľujú vonkajší svet od vnútorného. Všetko čo vidíme, počujeme, hovoríme a konáme cez naše oči, uši, jazyk a ruky, vstupuje do nášho srdca. O tom sme rozprávali, to sme prežívali, vnímali a tvorili.