Život lesa

Mesiac máj nás vylákal do prírody svojím slnečným počasím na vychádzku do beckovského chotára. Cieľ našej cesty sme nechali ako prekvapenie pre menšie deti. Život lesa nám poskytol veľa zaujímavosti. Najkôr sme uvideli rozkvitnutú bazu, ktorú deti poznali podľa výborného domáceho sirupu. Lesný chodníček nám ukázal cestu k jazierku v ktorom plávali žubrienky a podľa niektorých aj rybičky. Nechceli sme im kaziť radosť, tak sme súhlasili aj s rybičkami. Videli sme aj zelené húsenice a lúčných koníkov. Potom našu pozornosť upútali konáre a lístie, z ktorých sme sa snažili urobiť vežu a obraz obyvateľa lesa. Na konci lesného chodníčka akoby na nás čakala lávka. Drevený mostík, ktorý nás priviedol k cieľu našej cesty – k studničke s jaskynkou, kde bol  obrázok Panny Márie. Niektoré deti očistili jaskynku, iné studničku a ďalší dávali do poriadku okolie. Všetci sme sa veľmi usilovali, aby sme to urobili čo najlepšie. Do jaskynky sme vložili sošku anjelika, aby spolu s Pannou Máriou ochraňoval všetky beckovské rodiny. Potom sme tam dali kyticu lúčných kvetov, ktoré sme natrhali cestou. Mali sme veľkú radosť z našej vychádzky, očistenia jaskynky, ale aj vzájomnej pomoci. Prežili sme krásne a radostné chvíle, nadýchali sme sa čerstvého vzduchu a všetci sme pookriali na tele i na duši.