Vianočná akadémia

Keďže Vianoce sú sviatky rodiny, Vranovčania sa rozhodli do takejto tematiky ladiť aj jasličkovú pobožnosť. Po scénke zobrazujúcej chudobnejšiu a bohatšiu rodinu, v ktorej išlo o to, ako sa dá žiť láska nezávisle od materiálneho zabezpečenia, nasledovala prezentácia o farskej rodine (fotky, kde si mohli veriaci zaspomínať na uplynulý rok) a nakoniec prišla Svätá Rodina aj so živým malým Ježiškom, tam sa prišli pokloniť najmenší.