Vianočná obnova

Aj tento rok sa animátori z Vranova rozhodli deťom skrášliť Vianoce v podobe dvojdennej duchovnej obnovy. Deti mali príležitosť ísť koledovať, vyzdobiť stromček, piekli a zdobili spoločne s animátormi perníky. Nezabudnuteľnou súčasťou Vianoc je aj Štedrá večera a o jej štedrosť sa postarali animátori. Samozrejme sa večer zakončil hrami. Ráno po zopár aktivitách už bol čas na rozlúčku a deti natešené odchádzali sláviť Vianoce do vlastných rodín.