ANIMA obnova

V prvom bloku programu sme zamerali na kritické myslenie v oblasti sebapoznávania. Animátori sa snažili odhadnúť povahu ostatných podľa obľúbeného zvieraťa. Po prečítaní typológie pokračovali vo vzájomnom zdieľaní /súhlasím s hodnotením, ktoré sa mi dostalo? Ak áno – prečo? Ak nie – prečo?/ V druhom bloku animátori pokračovali v diskusii ako môžu vylepšiť svoje osobnostné a povahové vlastnosti pri práci s deťmi, ale hlavne vo svojom osobnom živote, či v rodine alebo v škole. V treťom bloku sme sa zamýšľali nad priateľstvom ako takým, hľadali rozdiel medzi kamarátstvom a priateľstvom. Medzi každým blokom bol čas na oddych, zábavu, hry a občerstvenie.