Projekt Vianoce

Projekt Vianoce

Zažime rozžiarené Vianoce!

Laura, združenie mladých pripravuje tradičný projekt adventných zamyslení pod názvom Projekt Vianoce! Každý deň bude uverejňovať zamyslenia mladých nad evanjeliom dňa, tentoraz pod heslom zažime rozžiarené Vianoce!

Mladí dobrovoľníci už ôsmykrát pracujú na obľúbenom projekte, aby opäť priniesli krátku meditáciu nad evanjeliom ako aj podnety na zahĺbenie sa alebo úlohy do každodenného dňa a tak potvrdili výnimočnosť a dôležitosť modlitby v adventnom období.

„Pohltení predvianočným zhonom zabúdame na ozajstný význam Vianoc. Projekt Vianoce! je výbornou príležitosťou stíchnuť, zamyslieť sa a správne sa pripraviť na krásne vianočné
obdobie.“ hovorí Daniela, fanúšička projektu.

Projekt si kladie za cieľ pomáhať čitateľom pri budovaní duchovného vzťahu s Bohom
prostredníctvom modlitby a Svätého Písma a pripraviť sa tak na pokojné prežívanie vianočných sviatkov.

„Zaujímavé je, že projekt ani po siedmych rokoch nepadá do zabudnutia, ba naopak teší sa
neustále veľkej obľube a do radov dobrovoľníkov ako aj organizátorov stále pribúdajú nové
posily. Preto nemôžeme sklamať našich fanúšikov a budujeme tradíciu projektu usilovne aj
naďalej.“ nadšene hovorí Martina organizátorka projektu.

Projekt Vianoce! uverejní prvé zamyslenie už 26.11. na nedeľu Krista Kráľa. Zamyslenia
budú pribúdať potom každý deň od prvej adventnej nedele až do 25.12. Čitatelia nás nájdu na Facebooku alebo na našej domovskej stránke laura-mladez.sk.